צור קשר

הבנאי 20, חולון 58852, ישראל

sales@otiima.com /  hamedayek@bezeqint.net

טלפון: 03-5591533 /  פקס: 03-5591534

OTIIMA ISRAEL LTD

 מבית המדייק בע"מ

  • Facebook

hamedayek@bezeqint.net  /  sales@otiima.com

(tel)  03-5591533  :טל  /  (fax)  03-5591534  :פקס